Garanti

Hos Axl & Ivy Sportswear ønsker vi å være sikre på at alle kunder føler seg verdsatt og at bestilte produkter mottas i markedsført standard. Dette betyr at vi kommer til å bytte varen gratis dersom den er skadet eller ødelagt. Vi sørger for at våre leverandører er strenge når det kommer til kvalitetskontroll, dermed tror vi dette forekommer sjeldent.

Dersom det mot formodning skjer kan du følge disse stegene:
- Dokumenter at produktet har mangler ved å ta bilder eller video som tydelig viser manglen (mangelene),
- Send dette til oss over epost på "post@axlnivy.com". 

Vi kommer til å behandle din forespørsel snarest mulig. I noen tilfeller vil du bli spurt om å returnere produktet, men vi kommer til å forsøke å være så fleksible som mulig på grunn av forsendelsestider og garantier. Vårt hovedmål er å gi deg gleden av våre produkter hvor enn du befinner deg på planeten. 

Svar kan forventes i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Vennligst ta kontakt med oss dersom du har flere spørsmål.